פירוק חברות מרצון או בצו בית משפט:

מהם ההליכים המשפטיים הנחוצים לפירוק חברות

תהליך סגירת חברה ופירוקה הוא תהליך בירוקרטי ארוך שהחוק הגדיר לו קריטריונים מאוד מפורטים וכלל לא פשוטים. חברה שהנהלתה החליטה לסגור אותה צריכה לעמוד באותן הדרישות שהחוק הגדיר בתקנות החברות (פירוק), כחברה שמתפרקת בהליך כפוי ובצו בית משפט, אם כי ההליכים המשפטיים והבירוקרטיים יהיו שונים אלה מאלה. חברה שנסגרת בהחלטה של חבר מנהליה ובעלי המניות יכולה לעשות זאת בהיותה בעלת כושר פירעון או בהיותה חדלת פירעון. חברה שנסגרת בצו בית משפט נסגרת לרוב בהיותה חדלת פירעון והבקשה לסגירתה מוגשת לרוב על ידי נושיה.

מה הם ההליכים המשפטיים הנחוצים לפירוק חברות הן מרצון והן בהליך משפטי כפוי? הינה כמה נקודות עקרוניות לפירוק חברות.

פירוק חברה מרצון

אפשר לפרק חברה בעלת כושר פירעון בהחלטת חבר מנהליה ובעלי המניות אם זה רצונם ומכמה סיבות. ייתכן שבעלי המניות חפצים למשוך את הונם מהחברה ולהשקיע אותו באפיקים אחרים; ייתכן שהחברה נקלעה למשבר והוחלט שאינה רווחית די הצורך להמשיך את פעילותה; ייתכן שיש קושי לשמור על ניהול תקין בחברה בשל חילוקי דעות בקרב חבר מנהליה וכיוצא באלה. הליך פירוק חברה מרצון מתבצע ברשם החברות עם הגשת תצהיר המעיד על כושר הפירעון של החברה. הליך הפירוק כולל כינוס אסיפת בעלי מניות ומינוי מפרק רשמי לחברה מטעם החברה. החברה צריכה לפרוע את חובותיה בתום שנה ממועד הגשת בקשת הפירוק. לאחר השלמת כל ההליכים וכינוס אסיפת בעלי מניות אחרונה שבה מאושר דו"ח המפרק, תודיע החברה לרשם החברות על סילוק חובותיה וסגירת כל תיקיה ברשויות. עם עמידה בכל דרישות החוק, תיסגר החברה.

פירוק חברה מרצון בידי נושים

חברה חדלת פירעון היא חברה שלא הצליחה לסלק את חובותיה לנושיה בתום שנה ממועד הגשת הבקשה לפירוק מרצון, והיא תפורק באחריות הנושים ולעיתים בליווי ובפיקוח בית המשפט. לצורך השלמת תהליך הפירוק יכנסו הנושים אסיפה כללית יחד עם בעלי המניות וימנו מפרק לחברה מטעמם. הנושים ישלחו הודעה לרשם החברות על הליכי פירוק מטעמם. עיקר תהליך הפירוק בידי המפרק הוא סילוק של חובות החברה לנושים.

פירוק חברה בהוראת בית משפט

בקשה לפירוק חברה תוגש לבית המשפט מטעם החברה עצמה או מטעם הנושים שלה. לחלופין בית המשפט יכול להורות על פירוק חברה בהליך כפוי. יכולות להיות לכך כמה סיבות: ייתכן החברה אינה פעילה יותר משנה; ייתכן שהחברה הוקמה אך ניכר שלא הייתה פעילה מיום הקמתה; ייתכן שלחברה חובות רבים, בעלי המניות שלה אינם מעוניינים בפירוק ונושיה זקוקים להתערבותו של בית המשפט. במקרים אלה בית המשפט ימנה מפרק לחברה. על הליכי הפירוק יפקח כונס הנכסים הרשמי. בית המשפט יעביר לרשם החברות הודעה על צו הפירוק ועל תחילת הליכי הפירוק לסילוק חובותיה של החברה לנושיה. בתום התהליך החברה תפורק ותיסגר.

ליווי משפטי הכרחי בתהליך פירוק חברות

בין אם חברה מבקשת להתפרק מרצון ובין ההליך נכפה עליה בידי נושיה ובהוראת בית משפט, בכל מקרה יש לקבל ייעוץ משפטי מקיף ולהיעזר בליווי משפטי לאורך כל הדרך. עורך דין הלבנת הון מקצועי הבקיא בהליכי פירוק חברות והמיומן בעבודה מול רשם החברות וכונס הנכסים הרשמי יסייע לחברה או לנושיה לעבור את כל משוכות החוק והבירוקרטיה בדרך לסילוק חובותיה של וסגירת תיקיה בכל הרשויות ועד לסגירתה כחוק.

 

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מאמרים נוספים