מסלולי הפיצוי לעסקים שנפגעו ממלחמת ״חרבות ברזל״

מסלולי פיצויים לעסקים שנפגעו ממלחמת ״חרבות ברזל״

בחלוף יותר מחודש לפתיחת המלחמה, הושלם הליך החקיקה להסדרת הפיצויים לעסקים שנפגעו ממלחמת חרבות ברזל.

במאמר הזה נתייחס לעסקים שנפגעו ממלחמת חרבות ברזל ונענה על השאלות ששואלים אותנו בעלי עסקים: מה הפיצוי לעסק שנפגע המלחמה, איך ניתן לדעת מה מסלול הפיצוי לעסק שלי, האם אני זכאי לפיצויים מוגדלים, מה ההבדלים בפיצוי לעסק בטווח של 0- 40 ק"מ מהרצועה, מה הפיצוי לחקלאים, ומה הפיצוי לעסקים המרוחקים מעל 40 ק"מ מהרצועה.

השאלה הראשונה, טרם שנעסוק במסלולי הפיצוי עצמם, היא מה התנאים המקדמיים לקבל פיצויים?

בין אם אנחנו בטווח של 0-7 ק"מ מהרצועה, בטווח של 7-40 ק"מ מהרצועה, או שהעסק שלנו רחוק מעל 40 ק"מ מרצועת עזה, עלינו להוכיח מספר תנאים מצטברים לקבלת פיצויים.

התנאים

 • נגרם לעסק נזק עקיף, כלומר הפסד הכנסות (ירידה במחזור הפעילות)
 • הנזק נגרם כתוצאה מהמלחמה
 • לא ניתן היה להקטין את הנזק

כיצד אוכל לדעת מה מסלול הפיצוי הרלבנטי לגבי ?

עסק שנגרם לו נזק כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל העומד בשלושת התנאים הנ"ל, יוכל להגיש תביעת פיצויים באחד ממסלולי הפיצוי, בהתאם למרחק העסק מרצועת עזה (או קו העימות בהתאמה) לפי הטבלה הבאה:

סוג המסלול

מי ראשי להגיש תביעה במסלול זה

המשמעות

מסלול אדום

1. עסקים במרחק 0-7 ק"מ מהרצועה;

2. עסקים במרחק ק"מ 0-9 מקו העימות;

3.חקלאים במרחק 0-20 ק"מ מהרצועה.

אפשרות לפיצוי בגין מלוא הנזק.

ללא תקרה.

נטל הוכחה מוגבר.

מסלול "כתום":

(פיצויים מוגדלים)

מסלול מחזורים /

מסלול שכר עבודה

1. כל העסקים הרשאים להגיש תביעה במסלול אדום (לעיל).

2. עסקים במרחק 7-40 ק"מ מהרצועה

תביעה לפי נוסחה.

הנוסחה קובעת את סכום הפיצוי.

הפיצוי מוגבל בתקרה.

 

נטל הוכחה קל יותר מהמסלול האדום

מסלול "כתום" חקלאים:

מסלול תפוקה מיוחד לחקלאים

1. חקלאים הרשאים להגיש תביעה במסלול אדום (לעיל).

2. חקלאים במרחק 20-40 ק"מ מהרצועה

פיצוי לפי נוסחה.

הפיצוי מוגבל בתקרה.

מסלול ירוק –

מסלול הוצאות מזכות

כל העסקים בארץ

פיצוי חלקי בלבד.

השתתפות חלקית בהוצאות השכר + ההוצאות הקבועות.

הפיצוי מוגבל בתקרה.

 *  הערות:

 1. פיצוי במסלול מחזורים/שכר עבודה, המכונה "פיצוי מוגדל" מכונה לעיתים גם כ"מסלול ירוק".
  לשם הנוחות, ועל מנת להבדיל בינו לבין מסלול המענקים לכלל העסקים (מסלול הוצאות מזכות), השתמשנו במאמר זה בכינוי "מסלול כתום".
 2. החלוקה למסלולים מבוססת על מרחק הישוב מקו הרצועה / קו העימות. בפועל פרסם שר האוצר את רשימת הישובים הרלבנטיים לכל אחת מן הקבוצות הנ"ל, לכן כתנאי להגשת התביעה בכל אחד מן המסלולים הנ"ל יש לוודא כי הישוב הספציפי נכלל באותה רשימה.

מסלולי הפיצוי ומשמעותם

מסלולי הפיצוי השונים קובעים את המאפיינים לקבלת הפיצוי:

 • היקף הפיצוי (תקרת הפיצוי) שניתן יהיה לקבל ממס רכוש;
 • אופן הוכחת הנזק שנגרם לנו;
 • נטל ההוכחה המוטל עלינו;
 • הדרך להוכחת התביעה.

מה ההגיון העומד מאוחרי החלוקה למסלולים, ומה משמעות התביעה בכל מסלול כזה ?

מסלולי הפיצוי יוצרים מדרג המשלב בין הקרבה לגבול, היקף הפיצוי שניתן לתבוע, ונטל ההוכחה המוטל על הניזוק.

תביעה במסלול אדום – מדובר בתביעה לפי חוק מס רכוש, המוגבלת לעסקים הפועלים בישובי ספר בלבד. בתביעה כזו יכול הניזוק לתבוע את מלוא הנזק שנגרם לו בפועל, ללא הגבלה של סכום התביעה ו/או הפיצוי.             
בתביעה כזו הנטל על ניזוק גדול יחסית: הנטל עליו להוכיח את היקף הנזק שנגרם לו כתוצאה מהמלחמה.

תביעה במסלול כתום ("פיצויים מוגדלים")  – מדובר בתביעה לפי תקנות מס רכוש, במסגרתן הרחיב שר האוצר את היקף העסקים הזכאים לפיצוי לתקופה מוגדרת (בשלב זה לחודש אוקטובר), כך שעסקים אלו יוכלו לקבל פיצוי בגין הפגיעה בפעילותם כתוצאה מהמלחמה.                        
בהתאם לתקנות, עסקים אלו זכאים לפיצוי מוגדל, המאפשר להם לתבוע את נזק עקיף עד לסכום התקרה, בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות.     
במסלול הכתום, גובה הנזק מחושב לפי נוסחה קבועה מראש (בדומה לפיצויים ששולמו בתקופת הקורונה) לפי אחד משני מסלולים:           
מסלול מחזורים, במסלול זה הנזק מחושב בהתבסס על הירידה במחזורי העסק.           
מסלול שכר – הנזק מחושב לפי מספר העובדים שנאלצו להעדר מהעבודה.   
גובה הפיצוי במסלול זה מוגבל לתקרה של 2.5 מיליון ₪ למפוצה.

במסלול הכתום הנטל המוטל על הניזוק מצומצם יותר, שכן הוא לא צריך להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו, שכן הנוסחה קובעת את סכום הנזק.

בנוסף, בית המשפט העליון בתיק בר"ם 7502/22 רשות המיסים נ. פודולסקי בו נדונה תביעת פיצויים בתקופת הקורונה קבע, כי ירידת המחזורים בהתבסס על הנוסחה, מהווה ראיה לכאורה לכך שנזק נגרם כתוצאה מן המגיפה, ועל כן אם רשות המיסים טוענת להיעדר קשר סיבתי, הנטל עליה ולבסס טענה זו ולהציג ראיות לסתור את אותה חזקה לכאורה.

 אף שמדובר בנוסחה קובעה מראש, עשויות להתעורר מחלוקות עם רשות המיסים בנוגע למרכיבי הנוסחה, כפי שארע במקרה בו טיפל משרדנו בתיק עמ"נ 50021-08-22 פרינטופ סחר בע"מ נ. רשות המיסים. באותו מקרה הצלחנו לשכנע את בית המשפט, כי הוצאות השכר של מנהלי החברה מהווים חלק אינטגרלי מן ההוצאות הקבועות בעסק. תביעה במסלול ירוק (הוצאות מזכות) – בעקבות הפגיעה בעסקים כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל תוקן חוק מס רכוש כך שניזוקים בכל המדינה יוכלו להגיע תביעת פיצויים במסלול זה. מסלול זה נועד לתת פיצוי חלקי לעסקים, המכונה "פיצויי הוצאות מזכות" על מנת שאלו יוכלו לשרוד את תקופת המלחמה מבלי לקרוס. לא מדובר בפיצוי על אובדן הכנסות או רווחים, אלא בהשתתפות בחלק מהוצאות העסק.

הפיצוי מורכב מהשתתפות בחלק מהוצאות השכר בהן עמד העסק, ובחלק מן ההוצאות הקבועות בעסק.

המסלול מיועד לעסקים שמחזורם השנתי החל מ- 12,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪, וכולל התאמות למגזרים מיוחדים (לדוגמה מוסד ציבורי, עסקים חדשים, חקלאים וכו').                 
במסלול זה נקבעו סכומי פיצוי מינימליים בהתאם להיקף הפגיעה במחזור העסקי, ותקרות פיצוי מקסימליות, הנגזרות מהיקף המחזור (כפי שדווח למע"מ אשתקד).

התייחסות ייחודית חקלאים

 • חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מהרצועה יוכלו להגיש תביעה במסלול אדום בגין מלוא הנזק.   
 • חקלאים בטווח של 20-40 ק"מ מהרצועה יוכלו להגיש תביעה ב"מסלול כתום" ייעודי להם, במסגרתו יקבלו פיצוי לפי אובדן תפוקה לעובד.               

מסלול זה מוגבל לתקרה בסך 3 מיליון ₪ למפוצה.

תביעה במסלול הכתום הייעודי לחקלאים נהנית מאותם יתרונות שיש לתביעה במסלול "כתום רגיל" (לעיל) בנוגע להוכחת גובה הנזק והנטל בהוכחת הקשר הסיבתי.

לנוחיותכם- מצורף תרשים זרימה המציג את מסלולי הפיצויים בצורה ברורה:

מה צריך לעשות טרם הגשת בקשה לפיצויים

טרם הגשת התביעה, על הניזוק לבדוק את עמידתו בשלושת התנאים המוקדיים: פגיעה בפעילות העסקית, כתוצאה מהמלחמה, שלא ניתן היה לקטין אותה.

בשלב הבא, יש לבחון מהם המסלולים שניתן לתבוע בגינם. כמפורט בטבלה, עסקים הרשאים להגיש תביעה במסלול אדום, יכולים לבחור להגיש תביעה גם במסלול כתום. לבחירה זו תהא בוודאי משמעות כספית (המסלול הכתום מוגבל בתקרה, וכלל הנראה לא יפצה אותנו במלוא הנזק בפועל), אך מנגד הדבר יכול להקל על הגשת התביעה, בירור התביעה ומשך הטיפול בה.

חשוב להדגיש, אם הגשנו תביעה לפי מסלול מסוים, לא נוכל לחזור בנו, ולא נוכל להגיש תביעה במסלול אחר באותה תקופת זכאות.

לכן, המלצתנו היא, טרם להגשת התביעה, לפנות לגורם מומחה העוסק בתחום, על מנת לבחון את מסלול התביעה המתאים לכם. למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות אלו בסבבי לחימה קודמים ובתקופת הקורונה, ובייצוג ניזוקים מול רשות המיסים בעררים ובערעורים לבתי המשפט (ר' לדוגמה בפסק הדין בעמ"נ 50021-08-22 פרינטופ סחר נ. רשות המיסים העוסק בתביעת פיצויים בתקפות הקורונה והמאמר הנוגע לפסק הדין  לקריאה לחץ כאן)

במסגרת הכנת התביעה חשוב מאוד להקפיד לתעד את כל הנתונים הרלבנטיים – לא רק נתוני הנהלת החשבונות המעידים על הירידה במחזור, אלא גם עדויות הקושרות בין הנזק למלחמה (לדוגמה, ביטול הזמנות, עיכוב בהספקת חומרי גלם, הודעות מייל המעידות על סיבת הביטול או העיכוב כאמור וכו').

כיצד מגישים תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף?

תביעה לנזק עקיף תוגש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים בכתובת: לחץ כאן.

 הגשת התביעה מתבצעת באופן דיגיטלי, כאשר עלינו להזין את נתוני העסק הרלבנטיים לתביעה.

מועדים: מתי מגישים את התביעה?

תביעה לפיצוי במסלול אדום בגין נזק עקיף ניתן להגיש בתוך 3 חודשים מאירוע הנזק.

בתביעה מסלול ירוק או כתום, התביעה מבוססת על דיווחי העסק למע"מ ולמחלקת הניכויים, לכן ניתן להגיש את התביעה החל מהיום ה- 16 שלאחר תקופת הזכאות.                 
בתביעה במסלול כתום ניתן להגיש בתוך ארבעה חודשים מאותו מועד, ואליו תביעה במסלול ירוק תוגש בתוך שולשה חודשים.

תוך כמה זמן מקבלים את הכסף ותוך כמה זמן תתקבל ההחלטה בתביעה?

החוק קובע מנגנון לתשלום מקדמות על חשבון תביעת הפיצויים. התנאים לקבלת מקדמה משתנים בהתאם למסלולי התביעה.   
במסלול האדום, ניזוק המעוניין בכך יכול להגיש בקשה לקבלת מקדמות.         
במסלול הירוק, החוק קובע מנגנון המחייב את רשות המיסים לשלם מקדמה בשיעור 60% מהתביעה בתוך 21 יום מיום הגשת התביעה.

החלטת המנהל בתביעה במסלול אדום צריכה להתקבל בתוך 6 חודשים ממועד הגשת התביעה.
החלטה במסלול אדום תינתן בתוך 8 חודשים מיום הגשת התביעה (למנהל סמכות להאריך את המועד הנ"ל ב- 30 יום נוספים).

למשרדנו ניסיון מצטבר רב בהגשת תביעות לפיצויים, בייצוג ניזוקים בתביעות במסלול אדום, ובייצוג ניזוקים בהגשות ערר וערעורים מול מס רכוש באותם מקרים בהם מתעוררות מחלוקות בנוגע להוכחת התביעה, סכום הנזק, מרכיבי הפיצוי ועוד. אם יש לכם שאלה בנוגע למענקים או הפיצויים שעולה בעקבות המלחמה- פנו אלינו ועו"ד אמנון סמרה מנהל מחלקת המיסים במשרדנו ישמח לסייע לכם בכל הנוגע לפיצויים המגיעים לכם בשל הפגיעה בעסק כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, ובכל ההליכים הנדרשים מול מנהל מס רכוש.

צרו איתנו עכשיו קשר באחת הדרכים הבאות:
1. התקשרו עכשיו למספר 03-6016565 או ישירות לנייד 052-5253237
2. שלחו לנו מייל  guy@sm-lawyers.co.il עם השם והטלפון שלכם וניצור אתכם קשר בהקדם.
3. מלאו את הפרטים כאן בתיבה וניצור איתכם קשר בהקדם.

משרדנו מתמחה בייעוץ משפטי בנושא מיסים

מחכים לייעץ לכם, עו״ד גיא סרוסי וצוות המשרד

רוצים לקבל מאיתנו את החדשות והעדכונים הכי חמים בעולם המשפט?

מתחייבים לתוכן משפטי איכותי

מאמרים נוספים