על אישור ניהול תקין לעמותה בישראל

רשות התאגידים הממשלתית ערכה רפורמה שמטרתה להתאים את הנהלים למציאות המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של המאה ה-21. הרפורמה מאחדת את שתי הזרועות, העסקית ורשם העמותות, כדי לשפר את הרגולציה של פעילות הרשות ואת השירות שהיא מעניקה לציבור.

למה חשוב לעמותה לקבל אישור ניהול תקין?

כבר בשנת 1988 נדרשו העמותות המבקשות תמיכה או תקציב מהמדינה, להמציא אישור ניהול תקין מרשם העמותות. בהמשך, הורחבו דרישות אלה גם לעמותת שמהן המדינה רוכשת שירותים. למעשה, האישור עבור ניהול תקין לעמותה הוא תנאי הכרחי שבלעדיו העמותה לא יכולה לקבל תמיכה מהמדינה או לבצע שירותים עבור המדינה. אישור זה נועד להבטיח את כספי הציבור שמגיעים לעמותות השונות (בין אם כהקצבות מהמדינה או כתרומות מהציבור), מעודד את הפעילויות המבורכות של העמותות ומבטיח כי כספי הציבור שהעמותות מקבלות מהמדינה, יגיעו אליהן באופן תקין וחוקי.

איך מגישים בקשה לקבלת אישור ניהול תקין?

רשות התאגידים פרסמה קובץ מעודכן של כללי הניהול התקין, הנגיש לציבור גם באמצעות אתר האינטרנט של יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים. קובץ זה יתעדכן באופן קבוע ושוטף ככול שיחולו שינויים בחוק.

מצבים שבהם עמותה לא יכולה לקבל את האישור:

קיימים מספר מצבים שבהם העמותה לא תוכל לקבל אישור ניהול תקין –

 • עמותה לא פעילה. במקרה זה רשם העמותות יכול לשקול לפרק את העמותה.
 • עמותה שצברה נכסים או כספים בתקופה ממושכת באופן לא סביר, לא משקיעה כספים בקידום המטרות שלה, ואין לה תכנית מעודכנת, מעשית או יעילה המתארת דרכי שימוש בכספים הללו כדי לקדם את מטרותיה.
 • עמותה שלא פועלת כדי לקדם את מטרותיה בגלל מאבקי כוח וסכסוכים פנימיים. כשעמותה זו תוכיח שהיא נוקטת בצעדים שיאפשרו לה לחזור לתפקוד הרגיל, היא תוכל לקבל אישור ניהול תקין.

המסמכים הנדרשים לקבלת אישור ניהול תקין לעמותה:

האישור לניהול תקין ניתן רק לאחר שהעמותה פועלת שנתיים באופן רציף ועומדת בכללי הניהול התקין. העמותה נדרשת להציג מספר מסמכים, וביניהם:

 1. קיום חובות הדיווח השנתיות לפי דרישות החוק.
 2. הודעה על שינוי מען העמותה.
 3. הודעה על מינוי חבר ועד, ועדת ביקורת או הגוף המבקר, או פקיעת כהונתם.
 4. הודעה על מינוי רו״ח ופקיעת כהונתו.
 5. פרוטוקול האסיפה הכללית.
 6. החלטות האסיפה הכללית.
 7. דוחות כספיים של העמותה.
 8. דוח מילולי של העמותה.

קבלת אישור במקרים חריגים

עמותה שהפסיקה לקיים את חובות הדיווח הנדרשות במשך מספר שנים, תצטרך להשלים ולהגיש את אותם מסמכים שהייתה אמורה להגיש לפי החוק בשנים הללו, לפני שתוכל לקבל אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית. עם זאת, אי אפשר לקבל אישור רטרואקטיבי עבור אותן שנים שבהן לא הוגשו המסמכים הנדרשים לקבלת אישור ניהול תקין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מאמרים נוספים

יציאה לחו"ל של פושט רגל

עשרות אלפי ישראלים נמצאים בהליכי פשיטת רגל. כפי הידוע, על פושטי רגל חלות מגבלות רבות, ביניהן גם חוסר יכולת לצאת את גבולות הארץ. אולם חשוב

קרא עוד »

תביעה לפינוי מושכר

אין מה לחשוש ממסרבי פינוי, החוק לצידכם!! הליך מהיר וזול!! יש לכם דירה בבעלותכם שהשכרתם וכעת השוכר מסרב להתפנות ממנה? לפניכם המדריך המלא לתביעת פינוי

קרא עוד »