calculator-385506_1280

תביעה אזרחית בתחום המיסים

תביעה אזרחית היא בהגדרתה הכללית תביעה משפטית הקשורה לתחומי המשפט האזרחי, אשר כולל בתוכו שלל תחומים ונושאים משפטיים המוגדרים אזרחיים ומסדירים סיטואציות וקשרים בין בני אדם, חברות, תאגידים ובין עצמם. המשפט האזרחי נוגע למכלול תחומים משפטיים שאינם פליליים למשל. הלכה למעשה, כאשר אומרים תביעה אזרחית הכוונה היא לתביעה פרטית של אזרח, קבוצת אזרחים או גוף עסקי כלשהו כנגד אדם או גוף אחר בהקשר לנושא מהמשפט האזרחי, למשל תביעות אזרחיות של אזרחים נגד גופים עסקיים או של גוף עסקי נגד המדינה, וכן הלאה.

נושא לא נפוץ במיוחד וללא הרבה תביעות, הוא תביעות אזרחיות בתחום המיסוי. דיני מיסים נוגעים למשפט כלכלי ובמקרים של עבירות מס לתחום המשפט הפלילי – כי עבירת מס היא בהגדרתה פלילית, על כל המשתמע מכך מבחינת הליכי חקירה ומשפט ופוטנציאל הענישה המשמעותי. לכן לרוב תיקי מיסוי מתקיימים ומתנהלים במישור הפלילי, בין אם ברמה משפטית מלאה ובין אם בתהליכי התדיינות והסדרה בין נישום מס לרשות המיסים, רצוי באמצעות ליווי עורך דין מיסים. אך בכל זאת, מהי תביעה אזרחית בתחום המיסוי? מתי וכיצד נגיש תביעה אזרחית שכזו? מיד נסביר.

תביעות אזרחיות בתחומי מיסוי – מתי זה קורה?

שוב, תביעה אזרחית בתחום המיסים היא לא משהו שנתקלים בו הרבה, אך הוא בהחלט קיים וישנן תביעות רלוונטיות. המדינה, באמצעות רשות המיסים והפרקליטות, מתנהלת מול עברייני מס למיניהם במישור משפטי כלכלי-פלילי ולא אזרחי, כך שהמדינה היא מן הסתם לא הצד התובע בתביעות אזרחיות הקשורות למיסוי. מכאן, שתביעות אלו תהיינה לרוב בהובלת גורם פרטי או עסקי, בתהליך "היקפי" לתיק משפטי-פלילי לגבי עבירות מס או נושאי מיסי אחרים ברמה המנהלתית.

תביעות אזרחיות בתחומי המיסים מוגשות ומתקיימות למשל כאשר אדם פרטי, קבוצת אנשים או אפילו גוף עסקי נפגעו בעקיפין או ישירות מעבירות מס שביצע נישום פרטי או גוף עסקי. למשל פגיעה עסקית או פיננסית (לגורם פרטי או לגורם עסקי אחר) שנגרמה מכך שחברה עסקית ביצעה עבירות מס ונקלעה לקשיים בעקבות קנסות והליכים פליליים שונים.

כמו כן, תיאורטית, ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד גורם פרטי או עסקי שביצעו עבירות מס בעלות השלכות כלכליות מהותיות מבחינת אובדן הכנסות ממיסים למדינה, כאשר ה"קייס" בתביעה האזרחית יהיה פגיעה בשירותים האזרחיים כתוצאה מאובדן ההכנסה ממיסים. או מקרים בעלי הקשר דומה מבחינת העילה להגשת התביעה האזרחית.

תביעה אזרחית לגבי תיק מיסוי יכולה אם כך להיות מוגשת כאשר צד כלשהו (לא המדינה כאמור) נפגע בצורה כלשהי מכך שגורם אחר ביצע עבירות מס או הסתבך בתיק מיסוי יקר ומורכב. מכאן ניתן להבין מדוע תביעות אלו אינן נפוצות כלל, כי מורכב להוכיח ולטעון במקרים כאלו ועל פי רוב נושא עבירות המס מטופל באופן מלא במישור הפלילי בבית משפט או במישור המנהלתי מול גורמי החקירה והאכיפה של רשות המיסים – כולל תשלום קנסות, החזר המס שהועלם, תשלומי כופר מס, עונשי מאסר בפועל ועל תנאי ורישום פלילי, כדוגמאות מרכזיות לענישה או פתרונות בתיקי עבירות מס.

ליווי משפטי מתאים ומקצועי לתביעות אזרחיות בתחום המיסים

כאשר מגישים תביעה אזרחית בתחום המיסים, או בכל תחום אחר לצורך העניין, המטרה המרכזית היא עשיית צדק ותיקון עוול ציבורי/כלכלי/פיננסי/פרטי, אך גם קבלת פיצוי כספי הולם ומתאים עבור התובעים, כך זה ברוב התביעות האזרחיות. צרפו לכך את המורכבות האינהרנטית של תיקי מיסוי, במיוחד בהקשר לתביעות אזרחיות, וקיבלתם תביעות מורכבות, סבוכות ולא נפוצות. המשמעות המעשית היא שכדי להגיש תביעה אזרחית על עבירות מס, קריטי לקבל ייצוג וליווי משפטי מקצועי של עורך דין מיסים המתמחה בתחום זה. עו"ד מיסוי עוסקים לרוב בהיבטים הפליליים, הכלכליים והמנהלתיים של עבירות מס ותיקי מיסוי, אך הידע והניסיון של איש מקצוע כזה הינו חיוני גם להליכים אזרחיים הקשורים למיסוי.

לכן, אם אתם מעוניינים לבדוק אפשרות של תביעה אזרחית בתחום המיסים או עבירות המס, כנגד גורם כלשהו, חשוב מאוד להתייעץ לעומק עם עורך דין מיסים מומחה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מאמרים נוספים

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית היא תביעה במשפט אזרחי שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה. התובענה הייצוגית מבוססת על מקרים בהם ישנם נפגעים רבים, אך לכל אחד מהם

קרא עוד »

תביעה אזרחית בתחום המיסים

תביעה אזרחית היא בהגדרתה הכללית תביעה משפטית הקשורה לתחומי המשפט האזרחי, אשר כולל בתוכו שלל תחומים ונושאים משפטיים המוגדרים אזרחיים ומסדירים סיטואציות וקשרים בין בני

קרא עוד »