דיני מיסים

דיני מיסים

ערעורי מיסים – ליטיגציה במיסים

את מחלקת המיסים במשרדנו מוביל עו"ד אמנון סמרה. באמתחתו פסיקות רבות בבית המשפט העליון, חוות דעת שהתקבעו כמחייבות ברשות המיסים, מומחיות ייחודית וניסיון רב מאוד בניהול הליכים משפטיים מול רשות המיסים בכל הערכאות.

ניהול הליכי ליטיגציה מול רשות המיסים מחייב מומחיות כפולה: ידע מקצועי בסוגיות המס הספציפית, יחד עם ניסיון בניהול הליכים משפטיים בתחומי המס.   

אף שהערעור לבית המשפט מוגש על החלטת רשות המיסים בהשגה, ומהווה לכאורה נדבך נוסף, שלב נוסף בניהול מחלוקת המס מול רשות המיסים, המדובר בהליך שונה בתכלית, הליך משפטי לכל דבר הכולל הגשת כבתי בי-דין, הבאת ראיות וניהול הוכחות. לבית המשפט הדן בערעור מס דן סמכות רחבה ביותר מכוחה רשאי הוא לאשר את השומה, להפחיתה, ואף להגדילה.

חשוב להדגיש, ניהול הליך הליטיגציה במיסים שונה מהליך אזרחי רגיל.     
לבד מן הצורך להכיר היטב את תקנות סדרי הדין הספציפיות לערעורי המס, נדרשת ראיה רחבה של המטרייה המיסויית בכלל והסוגיה המשפטית הספציפית, כתנאי הכרחי להצלחה בערעור לגופו.

הנחת המוצא היא שרשות המיסים מיוצגת בבתי המשפט על ידי פרקליטים מקצועיים, העוסקים יום יום בניהול תיקי מס בלבד, מכאן- קיימת חשיבות מכרעת לבחירת עורך דין מומחה בליטיגציה במיסים, התמחותו של עו"ד סמרה.

לעו"ד סמרה, מנהל מחלקת המיסים במשרדנו, ניסיון של מעל 20 שנים בניהול הליכים משפטיים בתחומי המס. עו"ד סמרה שימש 11 שנים כפרקליט במחלקה הפיסקאלית במחוז ת"א, ומאז עזב את שירות המדינה הוא מייצג יחידים וחברות בערעורי מס מול רשות המיסים.

שילוב הרקע המקצועי, יחד עם הניסיון הרב בניהול ערעורי מיסים משני צידי המתרס, מאפשר למשרדנו ראיה אסטרטגית של ההליך, עוד טרם להגשת הערעור, במטרה לבחון ולבחור מראש את האסטרטגיה הנכונה לניהול ההליך, תוך שקלול הפרמטרים השונים בדרך לפשרה מיטבית, או הכרעה שיפוטית לגופו של ענין בסכסוך עם רשות המיסים.

משרדנו מלווה את ערעורי המס החל מהגשת הערעור לבית המשפט המחוזי וכלה בערעורים לבית המשפט העליון בשלל סוגיות מס מורכבות.

בין לקוחותינו- תאגידים בינלאומיים, תאגידים לייבוא עובדים זרים, חברות הנדסה, חברות תעשייה, איגודי ספורט אנשי עסקים ויחידים.

דיוני שומות

כל מחלוקת מול רשות המיסים תחילתה בדיוני שומה. טרם הוצאת דרישה לתשלום מס (שומת שלב א'), על הרשות לזמן את הנישום או המצייג לדיון במהלכו תתאפשר לנישום ו/או למייצג ההזדמנות להשמיע טענותיו בנוגע לחבות המס הנטענת.

מקום בו יצאה שומה, ההליך הפרוצדורלי הקבוע בחוקי המס, מחייב הגשת השגה מסגרתה על הגורם המטפל ברשות המיסים לשוב ולקיים דיון בטענות הנישום אותן העלה בהשגה לגופן.

דיונים אלו, הן בשלב א' והן בשלב ההשגה, עשויים להפוך קריטיים מקום בו תדחה ההשגה, והמחלוקת תתגלגל לפתחו של בית המשפט המחוזי בערעור המס.

בהתאם לפסיקה, טענות שלא הועלו במסגרת דיוני ההשגה, לא יישמעו בערעור המס בבית המשפט המחוזי (בכפוף לחריגים ספציפיים).
לכן, קיימת חשיבות קריטית בניהול הליכי שומה בכלל, ובניהול דיני השומה בשלב ההשגה, באופן מסודר, מקצועי וממצה, כך שכן הטענות הרלבנטיות לשומה, וכל המסמכים הרלבנטים לטיעון, יובאו בפני רשות המיסים, על מנת שניתן יהיה להציגם, במידת הצורך, בפני בית המשפט.

ניסיוננו הרב בניהול הליכי ערעור בבתי המשפט, מאפשר למשרדנו כבר בעת הגשת ההשגה וניהול דיוני השומה להיערך מראש לניהול התיק בבית המשפט בצורה המיטבית, באופן שיגביר משמעותית את היכולת לנהל את הערעור בבוא העת, ובמקביל יאותת לרשות המיסים כבר בשלב השומה, כי ניהול התיק בבית המשפט מצידה עשוי להיתקל בקשיים – באופן שיגדיל את סיכויי ההשגה ו/או ההגעה לפשרה עוד טרם הפניה לערכאות.

הליכי גביה מיוחדים

הליכי גבייה מיוחדים מאפשרים לרשות המיסים לבצע גבייה ממי שנחשד כחייב בין אם חברה ובין יחיד, עוד בטרם התקיים ההליך. אם מדובר על חברה- הליכים אלה יכולים הלכה למעשה לעצור את פעילות החברה לאלתר ובעלי משמעות קריטית על החברה. לעו"ד אמנון סמרה מיומנות ייחודית בייצגו בהליכים אלה.

חוקי המס השונים כוללים הוראות שונות המאפשרות לרשות המיסים לנקוט בהליכי גביה אגרסיביים, מקום בו מתקיימים התנאים המעידים על חשש מהותי לכך שלא ניתן יהיה לגבות את המס בסיום הליכי השומה – דוגמת סעיף 194 לפקודת מס הכנסה – או מקום בו מתעורר חשש מהותי להברחת נכסים מן החייב לצד קשור – דוגמת סעיף 119 א' לפקודה מס הכנסה, סעיף 112 א' לחוק מע"מ, וסעיף 95א' לחוק מיסוי מקרקעין.

ככלל, כאשר קיימת מחלוקת עם רשות המיסים חוקי המס מאפשרים לנישום שלא לשלם את המס השנוי במחלוקת עד למועד מתן פסק בערעור המס בבית משפט מחוזי.  
לפיכך, ניהול דיוני שומה, דיוני השגה, וערעור מס בבית המשפט המחוזי מונעים מרשות המיסים להפעיל הליכי גביה כנגד הנישום החולק על עמדת רשות המיסים.

למרות האמור, במקום בו מתעורר חשש מהותי לכך שלא ניתן יהיה לגבות את המס בתום הליכי השומה, מתיר סעיף 194 לפקודה לרשות המיסים לדרוש את תשלום המס במהלך דיוני הושמה, ולעיתים אף בטרם הוצאה שומה. מיד לאחר מסירת הדרישה לתשלום המס, רשאית רשות המיסים, באמצעות הפרקליטות, לפנות לבית המשפט מעמד צד אחד ולבקש להפעיל הליכי גביה (לרבות עיקול חשבונות בנק, עיקול נכסים, ואף עיכוב יציאה מהארץ).

בנוסף, עומדת בפני רשות המיסים האפשרות לדרוש את תשלום המס מאת צד ג' הקשור לחייב (קרוב משפחה, בעל מניות, חברה קשורה וכו'), אם התברר כי אותו צד ג' קיבל מהחייב נכסים ללא תמורה, או בתמורה חלקית.

למשרדנו ניסיון עשיר בניהול תיקים גביה מיוחדים ובהתנהלות נכונה מול הפרקליטות ורשות המיסים בתיקים אלו ועשרות תיקים שנפתרו בהצלחה מול רשות המיסים.

הליכי גילוי מרצון

הליכי גילוי מרצון נועדו לאפשר לנישומים נורמטיביים אשר לא דיווחו לרשות המיסים על הכנסות שנצמחו להם בעבר, ולא שילמו את המס בגין הכנסות אלו, להסדיר את עניינם מול רשות המיסים.

חשוב להדגיש, אי דיווח מהווה עבירה פלילית החושפת את הנישום לסנקציות פליליות ואזרחיות גם יחד.

על מנת להקדים תרופה למכה, ולהימנע מאותן סנקציות הקבועות בחוק, המלצתנו היא לפנות בצורה יזומה לרשות המיסים ולהסיר את העננה הרובצת מעל אותו נישום שלא דיווח על מלוא הכנסותיו כדין.

אומנם, בימים אלו אין הליך מוסדר של גילוי מרצון, המאפשר קבלת אישור ממחלקת החקירות ברשות המיסים בדבר אי העמדה לדין בגין עבירת אי הדיווח.     
אלא, שפניה יזומה, באמצעות עו"ד הבקיא בתחום (הנהנה מזכות החיסיון עו"ד – לקוח), על מנת להסדיר את חוב המס מול פקיד השומה האזרחי, עשויה להביא (במקרים המתאימים כמובן) לנטרול החשש מפני הליך פלילי, אף ללא קבלת אישור רשמי ממחלקת החקירות.

למשרדנו ניסיון רב בפניה לקיום הליכי גילוי מרצון בתחומי מס שונים, לרבות בתחום המטבעות הדיגילטיים (קריפטו), באופן המאפשר לנו לבחון מראש את הסיכוי להגעה להסדר מול רשות המיסים בהתאם לנסיבות הספציפיות, ולקדם עבור הלקוח את הליכי הגילוי מרצון בצורה מיטבית.

עריכת שומות מס שבח מורכבות 

בכל עסקת מקרקעין, נדרשים הצדדים להגיש דיווח לרשות המיסים. במרבית המקרים, הדיווח על העסקה מתבצע על ידי עוה"ד המטפל בעסקה, כחלק מן השירות הניתן ללקוח.

עם זאת, בעסקאות מורכבות יחסית, החל ממכירת נכס שיש בו זכויות בניה בלתי מנוצלות, דרך עסקאות קומבינציה, עסקאות אופציה, וכלה במכירת נחלות במושבים – נדרשת מומחיות ספציפית בהכנת השומה העצמית, הגשת הדיווח, וניהול הליכי השומה בנוגע לאותן עסקאות.

תחת ידי מחלקת המיסים נוצרו לאורך השנים פתרונות מס יצירתיים, מתן ייעוץ מס, והכנת שומות מורכבות לעסקאות.

לסיכום, מחלקת המיסים היא אחת מהחלקות המשמעותיות במשרדנו, וחתומה על עשרות פסיקות משמעותיות בעולם המיסים בישראל. אנו ממשיכים בעשייה ליצירת פתרונות מיסוי אפקטיבים לקהל לקחותוינו.

רוצים לקבל מאיתנו את החדשות והעדכונים הכי חמים בעולם המשפט?

מתחייבים לתוכן משפטי איכותי

תחומי התמחות נוספים