משפט מנהלי

משפט מנהלי

משרדנו מייצג חברות, עמותות, עיריות, גופים ציבוריים, גופים מנהלתיים ואנשים פרטיים בתחום המשפט המנהלי, בהליכים וסוגיות מורכבות בכל הערכאות המשפטיות השונות, כולל בית המשפט העליון.

משפט מנהלי עוסק באופן פעולתם של גופים שלטוניים המצויים תחת הרשות המבצעת.

 המשפט המנהלי מאגד בתוכו את מערכת הכללים שחלים על המנהל הציבורי; המשפט המנהלי מגדיר את הסמכויות המוקנות לגופי המנהל, מסדיר את דרכי הפעילות שלהם ומטבע הדברים גם את האמצעים לפיקוח על פעולתם ואופן השימוש בסמכויות שהוענקו להם.

עתירה מנהלית היא כלי בידי האזרח לקבל סעד מן הצדק בהליך כנגד כל רשות שלטונית, וזאת לאחר שמיצה כל דרך אפשרית אחרת.

עתירות מנהליות כנגד המדינה יכולות להיות מוגשות בשורה רבה של עניינים ונושאים כגון דיני מכרזים, הפקעת נכסים, תכנון ובניה, רישוי עסקים, חופש מידע ועוד.

משרדנו מלווה את הלקוח טרם הגשת הבקשה, הערר או העתירה, בניסיון לקבל מענה עוד בטרם מגיעים לכותלי בית המשפט, ובמידת הצורך עד להגשת ערר, עתירה מנהלית, ערעור מנהלי או תובענה מנהלית.

למשרדנו ניסיון רב שנים והצלחות רבות בייצוג בהליכים מנהליים, הן של עותרים פרטיים והן של חברות בסכסוכים מול משרדי ממשלה ורשויות שונות בבתי המשפט המנהליים ובבית המשפט העליון.

בין התיקים שניהל משרדנו בתחום המשפט המנהלי:

  • ייצוג דיירים בפרויקט המרינה בהרצליה בעתירה כנגד העירייה הנוגעת לזכויות הקנייניות שנגזלו מדיירים אלו;
  • ייצוג דיירים כנגד עיריית תל אביב בשל הפרה חוזית וניסיון לחייב את הדיירים לשפץ בניין לפי חוקי השימור;
  • ייצוג עשרות תושבים בהליך של פירוק עמותה שחייב נקיטה בהליכים משפטיים כנגד רשות מקרקעי ישראל.
  • ייצוג בעל קרקע בעתירה מנהלית כנגד עריית עפולה בגין אפליה פסולה.
  • התנגדויות לתוכניות מתאר (תב"ע) או בקשות להיתר בנייה, הקלה או שימוש חורג מכוח דיני התכנון והבנייה.

טיפול משפטי בתחום המנהלי דורש התמחות ייחודית, להבנת השדה המשפטי והן המנהלי על הפרוצדורה שבו גם יחד. אנו מטפלים אך ורק בתיקים שבהם הערך המוסף שלנו מגיע לידי ביטוי לא רק בשדה המשפטי אל א גם בתחום הספציפי אליו נוגעת העתירה( עיריות, גופים ציבוריים, עמותות) וכך מגיעים לתוצאה האולטימטיבית עבור הלקוח.

רוצים לקבל מאיתנו את החדשות והעדכונים הכי חמים בעולם המשפט?

מתחייבים לתוכן משפטי איכותי

תחומי התמחות נוספים